• Учителите с търпение, умение и педагогически подход се опитват да моделират от учениците свободни и инициативни личности, готови да отстояват своите права и приемат задълженията си отговорно, с ясната цел, че бъдещето зависи от знаещи и можещи хора.
  • Предлагаме обучение като стимулираме потенциала на учениците за осигуряване на физическо, интелектуално и личностно развитие. С много труд и упоритост се реализира основната цел: обучение и възпитание, осигуряващи възможно най-доброто място в обществото.

Добре дошли в нашия сайт!

Тук ще се запознаете с всички наши инициативи и проекти и ще откриете цялата необходима информация за работата на нашия екип. 

Списък на учебници за 8,9 и 10 клас за учебната 2022/2023 година.

8 клас -  изтегли тук

9 клас - изтегли тук

10 клас - изтегли тук

 

 

Проекти

19. НП "Участвай и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот" (mon.bg)

19. НП "Участвай и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот" (mon.bg)

Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример.

Научи повече