Съобщение до учениците в самостоятелна форма на обучение

Съобщение до учениците в самостоятелна форма на обучение

Съобщение до учениците в самостоятелна форма на обучение

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме ви, че в срок до 15.06.2022 г. (сряда)  следва да се явите на място в училище за подаване на необходимите документи за полагане на изпитите за оформяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение.