Материална база

 • Просторни и обновени, добре оборудвани класни стаи. Централно отопление и климатични системи. Интернет мрежа, интерактивни дъски и мултиймедийни апаратури.
 • Здравен кабинет;
 • Ресурсен кабинет;
 • Логопедичен кабинет;
 • Кабинет на педагогически съветник;
 • Кабинет на образователен медиатор;
 • Обособени кътове за отдих и извън класни занимания;
 • Обновен физкултурен салон със съблекални и санитарни възли;
 • Компютърен кабинет (разполагащ с мултимедийна, аудио и видео техника)
 • Библиотека
 • Асфалтиран , заграден двор и тревни площи;

Снимки на материалната база - виж тук

Лесен достъп до читалище, библиотека, оградена спортна площадка;