Материална база

 • Просторни и обновени, добре оборудвани класни стаи. Локално отопление и климатични системи. Интернет мрежа, интерактивни дъски и мултимедийни системи.
 • Здравен кабинет;
 • Ресурсен кабинет;
 • Логопедичен кабинет;
 • Кабинет на педагогически съветник;
 • Кабинет на психолога;
 • Кабинет по учебна практика (разполагащ се с шевни машини);
 • Обособени кътове за отдих и извънкласни занимания;
 • Обновен физкултурен салон със съблекални и санитарни възли;
 • Компютърен кабинет (разполагащ с мултимедийна, аудио и видео техника);
 • Библиотека;
 • Асфалтиран, заграден двор и тревни площи;
 • Външна площадка по Безопасност на движението;

Лесен достъп до читалище, библиотека, оградена спортна площадка;