Графици

Графици

График за провеждане на консултации /II срок/ 2021-2022 - тук
График за провеждане на II час на класа, консилтации с родители и ученици /II срок/ 2021-2022 - тук
График за провеждане на консултации в часовете по самопотготовка в ЦОУД /II срок/ 2021-2022 - тук
График за провеждане на контролни и класни работи  /II срок/ 2021-2022 - тук
  График на училищните клубове в часове по Занимания по интереси /II срок/ 2021-2022 - тук
График за провеждане на консултации /I срок/ 2021-2022 - тук
График за провеждане на II час на класа, консилтации с родители и ученици /I срок/ 2021-2022 - тук
График за провеждане на консултации в часовете по самопотготовка в ЦОУД /I срок/ 2021-2022 - тук
График за провеждане на контролни и класни работи 2021-2022 - тук