Бюджет и отчет

Бюджет и отчет

Планове,справки и отчети на бюджет.

Справка по дейности и параграфи ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Read more: https://172ou-g.webnode.com/delegiran-byudzhet/С

Справка по дейности и параграфи ДЕКЕМВРИ 2020 г.- тук

Отчет бюджет ДЕКЕМРВИ 2020 г.- тук

Справка по дейности и параграфи СЕПТЕМВРИ 2020 г.- тук

Отчет за бюджета за периода ЮНИ 2020 г.- тук

Справка по дейности и параграфи ЮНИ 2020 г.- тук

Отчет на изпълнение на бюджет към МАРТ 2020 г.- тук
Справка по дейности и параграфи МАРТ 2020 г.- тук

Бюджет 2020 - тукRead more: https://172ou-g.webnode.com/delegiran-byudzhet/