Прием за I клас

Прием за I клас

Прием за I клас

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. 

За предстоящата учебна 2024/2025 година 172 ОБУ “Христо Ботев” обявява прием за една паралелка в първи клас, целодневно обучение, с избираеми учебни часове по български език и математика.
????Класен ръководител ще бъде г- жа Ива Веселинова, която е учител в начален етап и логопед.
????Кандидатстването и класирането за първи клас се извършват през Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на адрес: https://kg.sofia.bg
????Срокът за регистрация на кандидатурите е от 29 април, когато ще бъдат обявени свободните места, до 18,00 часа на 2 юни. Първото класиране ще бъде обявено на 3 юни 2024 г.

Какво предлагаме:

целодневна организация на учебния ден;

извънкласни занимания по интереси

безопасна и спокойна среда с видеонаблюдение;

класни стаи с модерно мултимедийно оборудване;

безплатна лятна занималня;

квалифицирани преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики.

 

Списък на приетите деца за тази година

Необходими документи за постъпване в 172 ОбУ "Христо Ботев"

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
- Талон за здравното и имунизационно състояние на детето;