Олимпиада по английски език, БЕЛ, математика - 2022/2023