Екип

Екип

Надя Георгиева - ДИРЕКТОР

Ива Веселинова - Учител начален етап; Логопед

Валентина Николова - Учител начален етап

Надежда Соколова - Учител начален етап

Цветанка Дикова - Учител начален етап

Гергана Здравкова - Учител начален етап

Десислава Стоянова - Учител  прогимназиален етап/Български език и литература, Испански език/

Марина Спасова - Педагогически съветник; Учител прогимназиален етап /Философия/ 

Венцислав Пенев - Учител прогимназиален етап /Музика/

Александър Вътков - Старши учител прогимназиален етап /География и икономика, Биология и здравно образование/

Мариета Цекова - Старши учител  прогимназиален етап/Физическо възпитание и спорт/

Станислава Цветкова - Учител прогимназиален етап /Математика/

Силвия Спасова - Учител  гимназиален етап /Химия и опазване на околната среда , Физика и астрономия, Информационни технологии/

Владислав Гювийски - Учител прогимназиален етап /Английски език, Компютърно моделиране и информационни технологии/ Предприемачество / Икономика /

Румяна Дамянова - Учител  практическо обучение

Надка Божилова - Учител  гимназиален етап/Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, учебни предмети от професионалното образование./

Калоян Миленков - Учител гимназиален етап / История и цивилизации

Ирина Калбанова - Училищен психолог  /Дейности за подкрепа на личностното развитие/

Симона Михова - Ресурсен учител

Зорница Ценова - Помощник на учителя

Таня Витова - Главен счетоводител

Зоя Танчева - Касиер-домакин

Маноилчо Манов - Огняр, Портиер

Марияна Овчарова - Чистач, Портиер

Лидия Стоянова - Чистач, Портиер


Архив