Екип

Надя Георгиева - ДИРЕКТОР

Костадинка Георгиева - Учител  /Учебни предмети в начален етап./

Десислава Стоянова - Учител  /Начален учител, Български език и литература, Испански език/

Цветелина Веселинова - учител /Учебни предмети в начален етап, дейности за подкрепа на личностното развитие./

Милена Стоименова - Учител  /Учебни предмети в начален етап./

Валентина Николова - Учител  /Учебни предмети в начален етап в ЦОУД/

Ива Веселинова - Учител  /Учебни предмети в начален етап в ЦОУД, Икономика, Дейности за подкрепа на личностно развитие - логопед./

Миакела Цветкова - Учител  /Английски език/

Румяна Давидкова - Старши учител  /История и цивилизации, Философия/

Венцислав Пенев - Учител  /Музика/

Лидия Дончева- Старши учител  /Български език и литература/

Александър Вътков - Учител  /География и икономика, Биология и здравно образование/

Мариета Цекова - Старши учител  /Физическо възпитание и спорт/

Станислава Цветкова - Учител  /Математика, Учебни предмети от професионалното образование/

Силвия Спасова - Учител  /Химия и опазване на околната среда , Физика и астрономия, Информационни технологии/

Петкана Александрова - Учител  /Френски език, Химия и опазване на околната среда., Учебни предмети в ЦОУД./

Румяна Дамянова - Учител  Учебни предмети от професионално образование. Учител практическо обучение./

Надка Божилова - Учител  /Изобразително изкуство, технологии и предприемачество, Учебни предмети от професионалното образование./

Теодора Малакова - Педагогически съветник  /Математика, Дейности за подкрепа на личностното развитие./

Десислава Виденова - Психолог  /Дейности за подкрепа на личностното развитие./

Мария Цветкова - Образователен медиатор

Симона Михова - помощник на учителя

Зоя Танчева - ЗАС