Медийни изяви и участия

Медийни изяви и участия

Участия на учениците в конкурси, състезания, изложби, фестивали,олимпиади.  Учениците откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования. Познания на учениците с изявени личности в различни области и художествени образци от националната и световната култура, както и културното и историческо наследство на родината.