Участието на вокалната група на ,,Златна Есен'' - 2023г.