Прием

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. 

 


Прием за I клас

Училищният план-прием за учебната 2024-2025г. е утвърден. 172 ОбУ "Христо Ботев" приема ученици за I клас в 1 паралелка с 22 места. Осигурени са условия за качествен образователен процес и целодневна организация на учебния ден.

Научи повече

Прием след VII клас

Тук може да намерите обща информация за Държавния план-прием в нашето учебно заведение.

Научи повече