19. НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" (mon.bg)

19. НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" (mon.bg)

19. НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" (mon.bg)

15.09.2021

Обособихме кът в училището, с книги, конструктори, добавена виртуална реалност, игри и др. Създадохме неформално уютно и желано за учениците и родителите място за провеждане на срещи и  инициативи с родителите. В „кът за четене“ могат да се реализират планираните инициативи през учебната година за насърчаване на  мисленето, въображението и творчеството на учениците като част от учебния процес. Създаването на „кът за четене” в училище  предразполага учениците, както към изграждане на трайни навици за четене, така и към работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници при проектни дейности.

Проведохме групови срещи  на педагогическия екип с ученици и родители и лектория с участие на външни лектори, разработени изцяло за постигане на целите, а именно оптимизиране и укрепване на училищната общност и привличане на родителите като част от учебния проце